ประมวลภาพกิจกรรม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

วีดีโอแนะนำลิ้งค์เว็บเพื่อนบ้าน


ขึ้นบนสุด