วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

 :  28 ก.ย. 2565
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีธงชาติไทย หรือธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2420 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันนี้ (28/9/65)

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 :  12 ส.ค. 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยนายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

 :  31 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31/5/2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ โดยมอบหมายให้สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ ศรีลุนช่าง ปลัดเทศบาล เป็นผู้ควบคุมดูแล และให้ผู้อำนวยการกองทุกกองรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมเข้ารับการตรวจ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และการตรวจประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ

 :  03 มิ.ย. 2565
ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ  ศรีลุนข่าง ปลัดเทศบาล นำทีม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ มอบหมายให้ สำนักปลัดเเทศบาลตำบลวัดธาตุ ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้สูง ที่บ้านหนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ

 :  17 พ.ค. 2565
วันนี้ 16/5/2565 นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้สูง ที่บ้านหนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ และได้เคลียร์พื้นที่ให้รถสัญจรไปมาได้สะดวก เนื่องจากในช่วงนี้มีพายุและลมกระโชกแรง อาจส่งทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลเวัดธาตุ และหากท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่...สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ หมายเลขโทรศัพท์ 042-414758 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ทำโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังสู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

 :  11 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ทำโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังสู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลวัดธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเมืองบาง ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 65 คน ซึ่งในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยากรได้ให้ความรู้ การสำรวจภูมิสังคม อย่างละเอียด 7 ขั้นตอน ก่อนที่จะลงพื้นที่ โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม ลงพื้นที่ 9 กลุ่ม เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอข้อมูล “แผนที่เดินดิน” ภูมิสังคมเทศบาลตำบลวัดธาตุ หลังจากได้อบรมเสร็จวันแรก นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้พาคณะวิทยากรลงพื้นที่ 40 ไร่ ที่จะดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว

แสดงรายการที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20 รายการ
{tag_right}

ขึ้นบนสุด