เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

 :  31 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31/5/2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ โดยมอบหมายให้สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ ศรีลุนช่าง ปลัดเทศบาล เป็นผู้ควบคุมดูแล และให้ผู้อำนวยการกองทุกกองรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมเข้ารับการตรวจ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ และการตรวจประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ

 :  03 มิ.ย. 2565
ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดหนองคายได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย  นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจโท ทรงวุฒิ  ศรีลุนข่าง ปลัดเทศบาล นำทีม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ มอบหมายให้ สำนักปลัดเเทศบาลตำบลวัดธาตุ ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้สูง ที่บ้านหนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ

 :  17 พ.ค. 2565
วันนี้ 16/5/2565 นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ ออกให้บริการตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและต้นไม้สูง ที่บ้านหนองนาเมือง ตำบลวัดธาตุ และได้เคลียร์พื้นที่ให้รถสัญจรไปมาได้สะดวก เนื่องจากในช่วงนี้มีพายุและลมกระโชกแรง อาจส่งทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลเวัดธาตุ และหากท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่...สำนักปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ หมายเลขโทรศัพท์ 042-414758 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ทำโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังสู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

 :  11 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ทำโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังสู่เทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีนายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลวัดธาตุ ครูโรงเรียนบ้านเมืองบาง ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 65 คน ซึ่งในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วิทยากรได้ให้ความรู้ การสำรวจภูมิสังคม อย่างละเอียด 7 ขั้นตอน ก่อนที่จะลงพื้นที่ โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม ลงพื้นที่ 9 กลุ่ม เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ แล้วนำเสนอข้อมูล “แผนที่เดินดิน” ภูมิสังคมเทศบาลตำบลวัดธาตุ หลังจากได้อบรมเสร็จวันแรก นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ ได้พาคณะวิทยากรลงพื้นที่ 40 ไร่ ที่จะดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว

แสดงรายการที่ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ
{tag_right}

ขึ้นบนสุด