ชื่อ - นามสกุล :นายพุฒินาท แก้วลา
ตำแหน่ง :รองประธานสภาเทศบาล
หน้าที่หลัก :รองประธานสภาเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภาเทศบาล