ชื่อ - นามสกุล :นายวิเชียร พันศรี
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรี
หน้าที่หลัก :บริหารเทศบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองนายกเทศมนตรี