ชื่อ - นามสกุล :นางนิรมัย จันทำมา
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : นักจัดการงานทั่วไป