ชื่อ - นามสกุล :นางลัดดาวรรณ์ ปัตรัตน์
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ