Get Adobe Flash player

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

Clip 2

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม

341274
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ทีผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้
138
760
3340
334751
7405
13889
341274
Your IP: 54.163.209.109
Server Time: 2017-12-15 06:17:56

ราคาน้ำมัน

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

Untitled

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

-          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การประชุุมประชาคม

การประชุุมประชาคม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ

คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ