นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

Clip 2

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม

314671
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ทีผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้
754
804
5829
305797
11750
17728
314671
Your IP: 23.20.86.177
Server Time: 2017-10-21 18:29:39

ราคาน้ำมัน

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

Untitled

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

-          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-          บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ

คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

***************************

เทศบาลตำบลวัดธาตุ - http://www.wattat.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ 205 หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย(บึงหนองคาย)  ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-414758-9
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย Division of Planning and Budgeting