นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

Clip 2

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม

314659
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ทีผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้
742
804
5817
305797
11738
17728
314659
Your IP: 23.20.86.177
Server Time: 2017-10-21 18:27:35

ราคาน้ำมัน

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

          ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (รายละเอียดสามารถดูได้ที่นี)  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ

คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

***************************

เทศบาลตำบลวัดธาตุ - http://www.wattat.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ 205 หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย(บึงหนองคาย)  ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-414758-9
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย Division of Planning and Budgeting