Get Adobe Flash player

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

Clip 2

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม

341237
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ทีผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้
101
760
3303
334751
7368
13889
341237
Your IP: 54.163.209.109
Server Time: 2017-12-15 06:06:53

ราคาน้ำมัน

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  รอบที่  3  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

1.แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยและการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติด

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานผล

รายงานผล 1 2 3 4

มอบหมายงาน

มอบหมายงาน 1 2 3

คณะกรรมการประเมินตนเอง

คณะกรรมการประเมินตนเอง 1 2

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ

คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ