นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

Clip 2

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม

280505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ทีผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้
226
820
1046
274796
10715
16038
280505
Your IP: 54.144.29.233
Server Time: 2017-08-21 06:23:38

ราคาน้ำมัน

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  รอบที่  3  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

1.แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยและการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติด

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ

คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

***************************

เทศบาลตำบลวัดธาตุ - http://www.wattat.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ 205 หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย(บึงหนองคาย)  ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-414758-9
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย Division of Planning and Budgeting