นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

Clip 2

นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถิติผู้เข้าชม

314682
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ทีผ่านมา
เดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้
765
804
5840
305797
11761
17728
314682
Your IP: 23.20.86.177
Server Time: 2017-10-21 18:31:59

ราคาน้ำมัน

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

พยากรณ์อากาศ

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวัดธาตุ  รอบที่  3  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

1.แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยและการแก้ไข ป้องกันปัญหายาเสพติด

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้านการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวัดธาตุ

คลังข่าวมหาดไทย

ข่าวเปิดสอบงานราชการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

***************************

เทศบาลตำบลวัดธาตุ - http://www.wattat.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ 205 หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย(บึงหนองคาย)  ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-414758-9
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย Division of Planning and Budgeting