ดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนบ้านเบิดน้อย (21 ตุลาคม 2564)

นายกปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง ถนนบ้านเบิดน้อย

ขึ้นบนสุด